Blocking diode แผงโซลาร์เซลล์

ในแผงโซลาร์เซลล์จะมี Block diode ติดมากับพร้อมกับแผง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น กันไฟจากแบตเตอรี่ไม่ให้ย้อนไหลกลับมาเข้ามาสู่แผง เนื่องจากเวลากลางคืนไม่มีแสงแดด แผงจะหยุดทำงาน ไม่มีแรงดันไฟ(หรือแรงดันไฟต่ำกว่าแรงดันแบตเตอรี่) ไฟจากแบตเตอรี่ซึ่งตอนนั้นมีแรงดันมากกว่าแผงจะไหลย้อนเข้าแผง ทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น Blocking Diode จึงมีความสำคัญมากๆ ในการป้องกันความเสียหายเบื้องต้นกับแผงโซลาร์เซลล์

อีกกรณีที่ไฟจากแบตเตอรี่จะไหลย้อนเข้าแผงได้คือ ตอนต่อสายระบบโซลาร์เซลล์ ให้ทำการต่อสายด้านแบตเตอรี่เข้ากับคอนโทรลชาร์จเจอร์ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงต่อสายจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับคอนโทรลชาร์จเจอร์ ถ้าหากทำสลับกัน กระแสไฟจากแบตเตอรี่อาจจะไหลย้อนเข้าแผงได้เช่นกัน

ลักษณะอาการที่บ่งชี้ว่าแผงโซลาเซลล์ Blocking diode เสียนั้น สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ คือ แรงดันไฟที่วัดได้จากแผงจะน้อยกว่าสเป็ค หรือไม่ออกเลย

กล่องควบคุมที่อยู่ด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์
ภายในกล่องมีชุด Blocking diode

คุณสมบัติทั่วไปของ Diode คือ การยอมให้กระแสไฟผ่านได้ทางเดียว เช่น ไฟบวกผ่านได้ ไฟลบผ่านไม่ได้ หากมีไฟย้อนกลับเกินกว่าตัวมันจะรับไหว ก็จะพัง ตัดการนำกระแสไฟไปในที่สุด

จากภาพด้านบน จะเห็นได้ว่า Blocking Diode เสียหายเนื่องจากได้รับไฟย้อนกลับจนเกินกว่าแรงดันพังทลาย (Breakdown) ของตัวมันเอง ทำให้พัง ตัดวงจรไม่ให้แผงได้รับความเสียหาย

การซ่อมจึงเป็นเพียงการเปลี่ยน Blocking Diode ใหม่เท่านั้นก็ใช้งานได้ โดยการเลือกไดโอดที่ทนกระแสให้ได้ตามที่แผงต้องการ เช่น แผงจ่ายกระแสสูงสุด 9A ต้องใช้ได้โอดขนาดทนกระแสมากกว่า 9A เป็นต้น และข้อควรระวัง คือ ใส่ไดโอดให้ถูกขั้ว สังเกตุง่าย ด้านที่มีแถบคาดสีขาวคือด้านบวก

ไดโอด
เปลี่ยนไดโอดใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น