เพาะมะพร้าวน้ำหอมจากลูกแก่

มะพร้าวน้ำหอม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีของชาวเกษตรมาอย่างยาวนาน แต่ก่อนพื้นที่ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนในแถบสมุทรสาคร แต่ในปัจจุบันเกษตรการในเขตอื่นๆจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อยู่รอด เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่สามารถปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง อย่างใดอย่างหนึ่งชนิดเดียวได้อีกต่อไป จำเป็นต้องหาหาพืชอื่นมาปลูกทดแทนเพื่อเป็นรายได้เสริม อีกทั้งเป็นการผสมผสานเกษตรยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

น้ำมะพร้าว มีเกลือแร่และวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากมาย อีกทั้งเป็นพืชยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานนับสิบปีอีกด้วย นับจากเริ่มปลูกหากดูแลเอาใจใส่อย่างดี ต้นที่สมบูรณ์จะเริ่มให้ผลิตผลิตได้ตั้งแต่ 2ปีครึ่ง-3ปีด้วยซ้ำไป นับจากเริ่มเป็นจั่นดอก ติดเป็นลูกนับไปอีกประมาณ 6-7เดือน ก็จะโตสมบูรณ์พร้อมตัดขายได้ โดยเฉลี่ย 1 ปี สามารถตัดได้เป็นสิบครั้ง ทีละทลาย เว้นระยะห่างตามความสมบูรณ์แต่ละทลาย เฉลี่ยทลายละ 10-20 ผล

การขยายพันธุ์มะพร้าว สามารถทำได้โดยกาเพาะจากลูกมะพร้าวแก่ โดยการคัดเลือกลูกแก่ที่สมบูรณ์ มีน้ำอยู่ในลูก จากต้นแม่ที่ลูกดก แล้วนำมาตัดเฉือนเปลือด้านบนออกสักเล้กน้อย เพื่อให้เวลารดน้ำแล้วน้ำซึมเข้าไปในมะพร้าวจะได้เกิดความชุ่มชื่น เร่งการเกิดหน่อมะพร้าว ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

  1. น้ำมะพร้าวแก่(แห้ง)ที่สมบูรณ์มาลอยน้ำ จะพบว่ามีด้านที่จมน้ำกับด้านที่ลอยขึ้น
  2. ตัดเฉือนบริเวณหัวลูกด้านที่ลอยขึ้น
  3. หลังจากนั้นนำไปวางกลบดินครึ่งลูกในที่ร่ม แดดรำไร
  4. รดน้ำเช้าเย็น
  5. ผ่านไป ประมาณ 2 เดือน ลูกที่สมบูรณ์จะเริ่มแตกหน่อ
  6. ลูกที่ผ่านไป 2 เดือนไม่แตกหน่อยได้ทิ้งได้เลย เพราะไม่สมบูรณ์แล้ว
  7. เมื่อหน่อแตกยาว 30-40 เซนติเมตรก็สามารถนำไปลงดินปลูกได้เลย
  8. ก่อนปลูกแนะนำให้ตัดรากเดิมทิ้งก่อน
ตัดเฉือนด้านบนส่วนที่ลอยน้ำ วางในที่รม กลบดินครึ่งลูก รดน้ำเช้าเย็น
ผ่านไป 2 เดือน ผลที่สมบูรณ์จะเริ่มแตกหน่อ
เวลาผ่านไปหน่อจะยาวขึ้นเรื่อยๆ
หน่อยาว 30-40 เซนติเมาตร สามารถนำลงปลูกได้
ลงปลูกดิน ผ่านไป1 ปี

หมั่นกำจัดวัชพืชตามฤดูกาล ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอทั้งปุ๋ยเคมีและอินทรีย์ อีกไม่นานก็จะกลายเป็นรายได้เสริมในอนาคตได้อีกทางอย่างแน่นอน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น