สเป็คแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงจะมีคุณสมบัติหรือสเป็คที่ไม่เท่ากันแล้วแต่วัตถุดิบที่ใช้และขนาดของแผงมีผลให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้ไม่เท่ากัน ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ว่านี้จะระบุไว้ที่ด้านหลังแผงและมีอยู่ในคูู่มือสเป็คด้วย ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกันไว้ดีกว่าว่า ข้อมูลสเป็คแต่ะละข้อระบุไว้ในป้ายด้านหลังแผงนั้น มีความหมายอย่างไรกันบ้าง

ก่อนอื่นอยากให้ทำความรู้จักกับคำว่า STC (Standard Test Conditions) หมายถึง มาตรฐานการทดสอบแผงโซลาร์เซลล์ ทำการทดสอบ ณ ที่เงื่อนไข พลังงานแสงตกกระทบ 1,000 W/ตารางเมตร อุณหภูมิ 25℃ และมวลอากาศ (Air Mass)หนา 1.5 เท่า

ตัวอย่างสเป็คของแผงโซลาร์เซลล์ที่่ติดอยูด้านหลังแผง
 1. Model No. คือ ยี่ห้อรุ่นของแผง
 2. Cell Brand คือ ยี่ห้อของผู้ผลิตผลึกเซลล์
 3. Cell Type คือ ชนิดประเภทของเซลล์ผลึกที่ใช้
 4. Peak Power (Pmax) คือ กำลังไฟฟ้า(วัตต์)สูงสุดของแผง
 5. Power Tolerance Range(%) คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้า
 6. Open circuit Voltage (Voc) คือ แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ขณะที่ไม่มีโหลด
 7. Max.Power Voltage (Vmp) คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแผง (ที่ STC)
 8. Short Circuit Current (Isc) คือ ค่ากระแสไฟฟ้าของแผงเมื่อวัดลัดวงจรไฟฟ้าเข้าหากัน
 9. Max.Power Current (Imp) คือ ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดของแผง (ที่ STC)
 10. Maximum System Voltage คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของแผงในระบบ(การต่อพ่วงหลายแผง)
 11. Dimension (mm) คือ ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนาของแผง

เนื่องจากทั่วโลกความเข้มแสงรวมทั้งอุณหภูมิแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ยิ่งประเทศไทยเป็นแถบเขตร้อนและแต่ละจังหวัดเองความเข้มแสงและอุณภูมิก็ไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นหากถามว่า อุณหภูมิ STC คือ 25℃ แต่อุณหภูมิเมื่อใช้จริงสูงกว่า เช่น ใช้จริงตอนเดือนเมษายน แดดร้อนมาก 40℃ จะมีผลต่อการผลิตกำลังไฟฟ้าหรือไม่ ตามข้อมูลแล้วมีผลครับ กล่าวกันว่า อุณหภูมิทุก 1℃ที่เพิ่มขึ้น แผลก็จะร้อนขึ้นส่งผลให้ให้ประสิทธิภาพการผลิตกำลังไฟฟ้าต่ำลง 0.45% (+1℃ = -0.45%)

ตัวอย่างเช่น แผงขนาด 320 วัตต์ (STC 25℃) ใช้งานอุณหภูมิจริง 40℃ (อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น= 15℃) ประสิทธิภาพผลิตกำลังไฟฟ้าจะต่ำลง คิดเป็น (15 X 0.45%)=6.75% ขนาดแผง 320 วัตต์ กำลังวัตต์ที่หายไปคิดเป็น(320 W X 6.75%) = 21.6 W

ทำให้แผงจะเหลือประสิทธิภาพกำลังวัตต์ (320-21.6)=298.4วัตต์ (ณ อุณหภูมิ 40 ℃)

แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Mono crystalline ขนาด 320 วัตต์

การเลือกใช้งานนั้น เหตุผลหนึ่งที่จำเป็นต้องรู้ขนาดความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าเสียก่อนนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากขนาดของแผงด้วย เนื่องด้วยแผงขนาด 300 หรือ 320 วัตต์นั้น ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบาก(เหมาะสำหรับติดตั้งถาวร) และมีราคาสูงขึ้นตามกำลังวัตต์ด้วย ดังนั้นหากรู้ว่าเราต้องการใช้ไฟฟ้ารวมขนาดกี่วัตต์ หากใช้ไม่เยอะแล้วละก็ สามารถเลือกแผงที่มีขนาดเล็กลง เคลื่อนย้ายสะดวก อีกทั้งสามารถประหยัดสบายกระเป๋าอีกด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น