วิธีใช้ ~ようです、~そうです、~らしいです  

ในภาษาญี่ปุ่น จะมีคำที่บ่งชี้สถานภาพของข้อมูลที่พูดว่า เป็นสิ่งที่ได้ฟังมากจากคนอื่น หรือว่า เป็นสิ่งที่คาดการณ์จากสถานการณ์ที่เห็น โดยใช้คำว่า ~ようです、~そうです、~らしいです หากใช้คำเหล่านี้ได้คล่องแคล่วถูกต้องแล้ว การสื่อสารจะถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจยังมีหลายคนที่ยังสับสนวิธีใช้อยู่ จึงรวบรวมสรุปให้ฟัง ดังนี้

1.~そうです จะสามารถใช้ได้ 2 แบบทั้ง แบบที่คาดการณ์เห็นด้วยตาแล้วมาพูด และทั้งฟังจากอีกคนแล้วมาพูด แต่การนำไปใช้ด้านไวยากรณ์จะแตกต่างกันนิดหน่อย

1.1 แบบที่คาดการณ์จากสถานการณ์ที่เห็น ( 様態を表す”~そうです” ) เช่น

※あの木は倒れそうです。ต้นไม้ต้นนั้นดูเหมือนจะโค่นเลย(คาดการณ์จากสภาพทีเห็น)

※雨が降りそうです。 ดูเหมือนฝนจะตก(คาดการณ์จากสภาพที่เห็น)

1.2 แบบที่ฟังจากอีกคนมาแล้วมาพูด (伝聞を表す”~そうです” ) เช่น

※昨日の木は倒れたそうです。 ต้นไม้เมื่อวานดูเหมือนว่าจะโค่นแล้วนะ(ได้ยินได้ฟังมา)

※雨が降るそうです。 ดูเหมือนว่าฝนจะตก(ได้ยินได้ฟังมา)

2.~ようです。 ใช้ในกรณีคาดเดา คาดการณ์เหตุการณ์ ( 様態を表す”~そうです” ) ที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น โดยเป็นการคาดเดาจากสภาพการณ์ที่เห็นหรือเป็นอยู่ขณะนั้น เช่น

 ※雨が降るようです。 ดูเหมือนฝนจะตก(คาดการณ์จากสภาพที่เห็น)

※昨晩,雨が降ったようです。เมื่อคืนดูเหมือนฝนตก(เห็นจากสภาพที่เป็น เช่น น้ำเปียกพื้น เป็นต้น)

3.~らしいです。ใช้ในกรณีเป็นการฟังจากคนอีกคนแล้วมาพูดต่อ (伝聞を表す”~そうです” )เช่น

※ うわさでは彼は会社をやめるらしいよ。 จากข่าวที่ลือกันดูเหมือนว่าเธอจะลาออกบริษัทนะ

※ ニュースでは台風が近づいているらしいです。 จากข่าวรายงานดูเหมือนว่าไต้ฝุ่นจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะ

ไวยากรณ์ทั้ง 3 นี้เป็นไวยากรณ์พื้นฐาน(ระดับ N4) ไม่ว่าการเรียนรู้สิ่งใดก็ตามหากพื้นฐานแน่น มั่นคง สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว จะต่อยอดไปยังขั้นต่อไปได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น