วิธีการเรียกลำดับญาติพี่น้องภาษาญี่ปุ่น

เริ่มกันที่การเรียกพ่อแม่พี่น้องของเราและคู่สมรสกันก่อนเลยนะ

1 父(ちち)、実父(じっぷ)=พ่อตนเองที่เกี่ยวข้องสายเลือด

2 養父(ようふ)=พ่อบุญธรรม, พ่อเลี้ยงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสายเลือด

3 母(はは)、実母(じつぼ)=แม่ตนเองที่เกี่ยวข้องสายเลือด

4 養母(ようぼ)=แม่บุญธรรม,แม่เลี้ยงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสายเลือด

5 舅(しゅうと)=พ่อของคู่สมรส (พ่อตา,พ่อปู่)

6 姑(しゅうとめ)=แม่ของคู่สมรส (แม่ยาย,แม่ย่า)

7 義兄(ぎけい)=พี่ชายของคู่สมรส (ลุง)

8 義姉(ぎし)=พี่สาวของีู่สมรส (ป้า)

9 義弟(ぎてい)=น้องชายของคู่สมรส (อา)

10 義妹(ぎまい)=น้องสาวของคู่สมรส (น้า)

※คำเรียกพีน้องของตนเองและคู่สมรสจะเรียกแบบเดียวกัน

ต่อไป เป็นการเรียก คุณปู่ย่า(พ่อแม่ของพ่อเรา)และคุณตาคุณยาย(พ่อแม่ของแม่เรา)รวมถึงคุณทวดกันนะครับ

11 ひいおじいちゃん=คุณปูคุณย่าของตนเอง(พ่อแม่ของพ่อเรา)

12 ひいおばあちゃん=คุณตาคุณยายของตนเอง(พ่อแม่ของแม่เรา)

13 曽祖父(そうそふ)=คุณทวดฝ่ายพ่อ(ปู่ย่าตายายของพ่อเรา)

14 曽祖母(そうそぼ)=คุณทวดฝ่ายแม่(ปู่ยาตายายของแม่เรา)

15 曽祖父母(そうそふぼ)=คุณทวดของพ่อแม่(เรียกรวมกัน)

16 孫(まご)=หลาน(ลูกของลูก) ※曽孫(そうそん)=เหลน(ลูกของหลาน)

ต่อไปเป็นการเรียก ญาติพี่น้องขอวพ่อแม่ตนเอง

วิธีการเรียกออกเสียงเหมือนกันแตกต่างกันตรงตัวคันจิ

17 伯父(おじ)=ลุง (พี่ชายของพ่อและแม่)

18 叔父(おじ)=น้า,อาผู้ชาย(น้องชายของพ่อและแม่)

19 伯母(おば)=ป้า(พี่สาวของพ่อและแม่

20 叔母(おば)=น้า,อาผู้หญิง(น้องสาวของพ่อและแม่)

ต่อไปเป็นวิธีการเรียก ลูกพี่ลูกน้อง(ลูกของญาติพี่น้องของพ่อแม่เรา)

อันนี้ก็มีวิธีการเรียกเหมือนกัน ต่างกันตรงตัวคันจินะ

21 従兄(いとこ)=ลูกพี่ลูกน้อง (เป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าตนเอง)

22 従弟(いとこ)=ลูกพี่ลูกน้อง(เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าตนเอง)

23 従姉(いとこ)=ลูกพี่ลูกน้อง(เป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าตนเอง)

24 従妹(いとこ)=ลูกพี่ลูกน้อง(เป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตนเอง)

เป็นอย่างไรกันบ้าง นำไปฝึกฝนบ่อยๆเมื่อต้องใช้จริงจะได้ไม่ติดขัดกันนะครับ ^-^

dav

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น