ผันรูป ~た形 (รูปอดีต)

การผันรูป ~た形 นี้จะมีรูปแบบการผันเหมือนกันกับแบบ ~て形 เพียงแต่เปลี่ยนจาก ~て เป็น ~たเท่านั้นเอง

สำหรับรูปกริยา ~た形 นี้จะใช้สำหรับ รูปประโยคหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ผ่านไปแล้ว ในอดีต

ตัวอย่าง เช่น 昨日、薬を飲んだ。 เมื่อวานได้กินยาไปแล้ว เป็นต้น

กริยากลุ่มที่ 1

หลักการจำง่ายๆคือ ให้ตัด ますออกแล้วเติมรูปผัน ~た ตามแบบต่างๆลงไปได้เลย

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย い、ち、り ให้เปลี่ยนเป็นเสียงกัก ~った

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย ひ、み、び ให้เปลี่ยนเป็น ~んだ

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย き ให้เปลี่ยนเป็น ~いた

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย ぎ ให้เปลี่ยนเป็น  ~いだ

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย します ให้เปลี่ยนเป็น  ~した

พิเศษ คือ 行きます(いきます=ไป)ใหเปลี่ยนเป็นเสียงกัก ~った

買います買ったซื้อแล้ว
立ちます立ったยืนแล้ว
帰ります帰ったกลับแล้ว
置きます置いたวางแล้ว
急ぎます急いだเร่งรีบแล้ว
話します話したพูดแล้ว คุยแล้ว
行きます行ったไปแล้ว
กลุ่มที่ 1

กริยากลุ่มที่ 2

ให้ตัด ます ออกแล้วเติมเติม ~た ลงไปด้านหลังคำได้เลย เช่น

食べます食べたกินแล้ว
寝ます寝たนอนแล้ว
教えます教えたสอนแล้ว
กลุ่มที่ 2

กริยากลุ่มที่ 3

ให้ตัด ますออกแล้ว เติม ~た เข้าไปได้เลย เช่น

勉強します勉強したเรียนแล้ว
散歩します散歩したเดินเล่นแล้ว
来ます来たมาแล้ว
กลุ่มที่ 3

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น