ผันรูป ~て形 (รูปต่อเนื่อง)

เป็นการผันคำกริยาเพื่อใช้ต่อเนื่องติดต่อกันในประโยคและอีกนัยหนึ่งจะเป็นการบอกกึ่งออกคำสั่งให้ปฎิบัติตามคำที่บอกนั้นด้วย เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นต้น จะมีหลักการผันโดยแบ่งตามกลุ่มของคำกริยา

คำกริยากลุ่มที่ 1

หลักการจำง่ายๆคือ ให้ตัด ますออกแล้วเติมรูปผัน ~て ตามแบบต่างๆลงไปได้เลย

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย い、ち、り ให้เปลี่ยนเป็นเสียงกัก ~って

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย ひ、み、び ให้เปลี่ยนเป็น ~んで

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย き ให้เปลี่ยนเป็น ~いて

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย ぎ ให้เปลี่ยนเป็น  ~いで

คำกริยากลุ่มที่ 1ที่ลงท้ายด้วย します ให้เปลี่ยนเป็น  ~して

พิเศษ คือ 行きます(いきます=ไป)ใหเปลี่ยนเป็นเสียงกัก ~って

買います買ってซื้อของ
立ちます立ってยืน
帰ります帰ってกลับ
置きます置いてวาง
急ぎます急いでเร่งรีบ
話します話してพูด คุย
行きます行ってไป
กลุ่มที่ 1

คำกิริยากลุ่มที่ 2

ให้ตัด ます ออกแล้วเติมเติม ~て ลงไปด้านหลังคำได้เลย เช่น

食べます食べてกิน
寝ます寝てนอน
教えます教えてสอน
กลุ่มที่ 2

คำกริยากลุ่มที่ 3

ให้ตัด ますออกแล้ว เติม ~てเข้าไปได้เลย เช่น

勉強します勉強してเรียน
散歩します散歩してเดินเล่น
来ます来てมา
กลุ่มที่ 3

ตัวอย่างการใช้ในรูปประโยค

毎日、私がごはんを食べて散布して寝ます。

ทุกวัน ฉันจะกินข้าวแล้วเดินเล่นแล้วก็เข้านอน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น