ปั๊มชัก 1″ มอเตอร์มหัศจรรย์(Universal Motor)

Specification

・ปั๊มชัก 1 นิ้ว (25mm)(เข้า 1 นิ้ว, ออก1 นิ้ว)

・มอเตอร์มหัศจรรย์(Universal Motor)

・สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ตั้งแต่ 12Vขึ้นไปและทั้งไฟฟฟ้ากระแสสลับ(AC)ได้(กรณีใช้กับไฟฟ้าAC รอบมอเตอร์จะหมุนเร็วมากเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นควรใส่วงจรปรับความเร็วมอเตอร์ด้วย)

・สามารถต่อตรงกับแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือต่อจากแบตเตอรี่ 12V,24Vก็ได้

※ข้อแนะนำ กรณีต่อจากแผงโดยตรง ถ้าแสงแดดอ่อนมอเตอร์จะทำงานช้าลง จนถึงขึ้นไม่สามาถหมุนได้ จะทำให้มอเตอร์ร้อนเนื่องจากมีแรงดันตกคร่อม แนะนำให้ต่อไฟจากแผงมาเข้าแบตเตอรี่ก่อนแล้วจึงต่อไปจากแบตเตอรี่มาเข้ากับมอเตอร์ปั๊ม เพื่อเป็นให้เกิดความสม่ำเสมอของแรงดันและกระแสไฟ (สามารถใช้แบตเก่าๆก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นแบตเตอรี่ใหม่)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น