ปั๊มจุ่ม 750 วัตต์ (1 แรง) ออก 3นิ้ว+ โพลี 2 แผง

หากต้องการดูดน้ำจากคลองแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือสระมาใช้ในการเกษตร โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบไม่ลงทุนเยอะ(ไม่เกิน 10,000 บาท) และการใช้งานไม่ยุ่งยากสามารถติดตั้งและใช้งานด้วยตัวเองได้ทันที

ขอแนะนำเป็นปั๊มจุ่มรุ่นน้ำออก 3 นิ้ว เลยนี่เลยครับ ปริมาณน้ำออก 3 นิ้วแรงดีนี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว กำลังปั๊มจุ่ม 750 วัตต์ ดูดน้ำแนวลึกเกิน 5 เมตร และส่งต่อแนวราบได้หลายสิบเมตร ขับด้วยแผงโพลี 350 วัตต์ 2 แผง ต่ออนุกรมกัน(หากต้องการเพิ่มกำลังก็เพิ่มแผงได้อีก2 ที่อนุกรมแล้วมาต่อขนานกับแผงอันเก่า)

ด้านการใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก แค่เสียบสายหรือจะผ่านเบรคเกอร์ก็แล้วแต่สะดวกเลย

ซึ่งข้อควรระวังการใช้งานปั๊มจุ่่ม

  1. ให้ปัํมจุ่มจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา จะทำให้ป๊มไม่ร้อน ใช้งานต่อเนื่องได้ แนะนำให้พัก10 นาทีทุกๆ4 ชั่วโมงจะยืดอายุการใช้งาน
  2. อย่างให้ปั๊มจุ่มตกลงถึงดิน จะทำให้ดูดดินในปั๊ม ตัวปั๊มรุ่นนี้ค่อนข้างตัวใหญ่และหนักพอสมควร แนะนำให้ใช้แกนลอนเปล่าผูกให้ลอยไว้
ปั๊มจุ่ม 750W Output 3″
แผงโพลี 350W x 2 แผง (ฮาล์ฟแซลล์)
สเป็คแผงโพลี
แรงดันไฟ(Voltage) ออกเต็มประสิทธิภาพแผง
กระแสไฟจากแผงขณะทำงาน(Current Amp On Load) ตอนกลางวันกระแสค่อนข้างเยอะ
ขนาดปั๊มจุ่ม(ผูกติดกับแกนลอน)
น้ำออก 3 นิ้ว

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น