ปั๊มชัก1นิ้ว 500W แผง 345W 1 แผง ดูดน้ำบ่อบาดาลระยะดูดลึก40เมตร

สำหรับบ่อดาลนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่คาดว่าคงใช้ปั๊มซัมเมิร์สเป็นอุปกรณ์ดูดน้ำอยู่แล้ว แต่ในบทความนี้จะเป็นการทดลองเพื่อแนะนำให้เห็นว่า ปั๊มชักก็สามารถดูดน้ำบ่อบาดาลได้เหมือนกัน เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน้างาน และตามกำลังของเกษตรกร

ข้อดีของการใช้ปั๊มชักดูดน้ำบ่อบาดาล คือ ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบระบบปั๊มซัมเมริ์ส และอายุการใช้งานนาน ค่อนข้างทนทานทุกสภาพการใช้งาน และการดูแลรักษาง่าย การซ่อมบำรุงก็ทำได้ง่ายกว่า เพราะปั๊มชักเป็นระบบแมคคานิกส์ ชิ้นส่วนไหนสึกหรอ ชำรุด ก็เปลี่ยนใหม่ ทำงานได้ต่อ

การทดลองนำไปใช้งานจริง บ่อบาดาลขนาดท่อ 4″ ท่อลึกสุด 50 เมตร เดิมใช้ซัมเมริ์สแต่เสีย ก็เลยทดลองติดตั้งปั๊มชักขนาด 500W เข้า-ออก 1 นิ้ว แทน ท่อระยะดูดลึก 40 เมตร ใช้ แผงโซลาร์เซลล์โพลี 345 วัตต์ 1 แผง

ท่อปากบ่อบาดาลขนาด 4″
แผงโซลาร์เซลล์(โพลี) ขนาด 345วัตต์  1 แผง
ตั้งแท่นวางปั๊มชัก
ท่อออกขนาด 1 นิ้ว ปล่อยใส่สระน้ำ

ข้อสังเกตุ

1.ระบบปั๊มชัก 500W ใช้แผ่นโโซลาร์เซลล์ ขนาดมากกว่า 300W จำนวน 1 แผงเท่านั้น

2.นำไหลทางออกไม่พุ่ง แต่ออกสม่ำเสมอ ออกตลอด

3.เมื่อแสงน้อยมอเตอร์ก็ทำงานน้อย น้ำก็ออกน้อย เมื่อแสงแดดเยอะ มอเตอร์ก็ทำงานได้มาก น้ำก็ออกได้เยอะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น