ปลูกปอเทืองและถั่วพร้า

เดือนธันวาคมปลายเดือนหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จไม่คิดว่าจะปลูกปุ๋ยพืชสดสำหรับปรับปรุงดินต่อเลยขณะที่ดินยังชุ่มอยู่ แต่ด้วยไม่เว้นว่างจากภาระกิจจึงทำให้เริ่มหว่านได้ในเดือนกุมภาพันธ์วันที่ 11/2/2564 เลยทีเดียว ดินก็ยังคงเหลือความชุ่มชื้นอยู่เล็กน้อย หากคำนวนตามอายุของปอเทือง ระยะเวลาเก็บเกี่ยวฝักแก่อยู่ที่ 120-130วัน ก็คงจประมาณเดอืนมิถุนายนเลยทีเดียว ช่วงเวลาไถกลบขณะออกดอก สามารถไถกลบได้ตั้งแต่อายุประมาณ 50-90 วัน การปลูกโดยการหว่านใช้เมล็ดปอเทืองที่ 3-5 กิโลกรัม ต่อไร่ เมื่อโตแล้วไถกลบจะได้ปุ๋ยพืชสดจำนวน 2-5 ตันต่อไร่เลยทีเดียว

ครั้งนี้ใช้ผมใช้ปอเทืองจำนวน 5กิโลกรัม พื้นทีหว่าน 1 ไร่ หว่านไปได้ 3 วันก็เริ่มงอกมาให้เห็นแล้ว มีแถมถั่วพร้าด้วยนิดหน่อย หว่านแซมกัน เอาไว้ทำพันธุ์ในปีต่อๆไป

ตั้งแต่หว่านมาฝนไม่ตกเลยอากาศค่อนข้างร้อน ปอเทืองโตแต่ไม่ได้รับน้ำเลย ทำให้ต้นเล็ก เพิ่งจากได้รับน้ำฝนตอนเต้นเดือนเมษายน ฝนตก 2 ครั้งไม่นานแต่ก็พอทำให้ชุ่มชื่นได้บ้าง ผ่านมาราว 2 เดือน นำภาพปอเทืองและถั่วพร้ามาให้ดูกัน

ต้นปอเทือง 2เดือน
ปอเทืองต้นที่สมบูรณ์บางส่วนเริ่มออกดอก
ถั่วพร้า

สำหรับประโยชน์ของปอเทืองและถั่วพร้ามีดังนี้

1.เพิ่มไนโตรเจนในดินซึ่งเป็นธาตุสารอาหารหลักของพืช

2.เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินซึ่งเป็นอาหารของพืช

3.บำรุงและรักษาความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ของดิน

4.ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และทำให้ดินร่วนซุ่ย

ฯลฯ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น