บอกเวลา時計,時間

※นับเวลา บอกเวลาจากนาฬิกา

午前  ごぜん  ช่วงเช้า

午後  ごご  ช่วงบ่าย

時間  じかん  เวลา

時  じ  โมง

分  ふん、ぷん、ぶん นาที

01:00น 一時 いちじ อิจิจิ

02:00น 二時 にじ นิจิ

07:00น  七時 しちじ ชิจิจิ

12:00น 十二時 じゅうにじ จูนิจิ

13:00น (午後) 一時 (ごご)いちじ (โกะโกะ)อิจิจิ

14:00น  (午後) 二時  (ごご)二時 (โกะโกะ)นิจิ

23:00น (午後) 十一時 (ごご)じゅういちじ (โกะโกะ)จูอิจิจิ

00:00น れいじ เรจิ

※การบอกหน่วยนาที

1นาที 一分  いっぷん

2นาที 二分  にふん

3นาที 三分  さんぶん

4นาที 四分  よふん

5นาที 五分  ごふん

6นาที 六分  ろっぷん

7นาที 七分  ななふん

8นาที 八分  はっぷん

9นาที 九分  きゅうふん

10นาที 十分  じゅっぷん

11นาที 十一分  じゅういっぷん

30นาที 三十分,半  さんじゅっぷん、はん

ยกตัวอย่างการบอกเวลา

07:30น = 七時:三十分 หรือ 七時半 

08:43 = 八時:四十三分 (しちじ:よんじゅうさんぶん)

※บอกระยะเวลา เติมคำว่า ~間ต่อท้ายลงไป

1ชั่วโมง =一時間 (いちじかん)

2ชั่วโมง =二時間 (にじかん )

30นาที =三十分間 (さんじゅっぷんかん)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น