คันจิ N4 漢字(กลุ่ม1 แถว き)

เมื่อเข้าสู่ขั้น N4 แน่นอนว่า ขอบเขตจำนวนคำศัพท์ที่ต้องรู้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นแน่นอน จึงได้รวบรวมคำกิริยา(動詞)สำหรับ N4 จำนวน 346 คำมาไว้ให้ได้ศึกษากัน โดยจะจัดแยกเรียงตามกลุ่ม(กลุ่ม1,2,3) ซึ่งกลุ่ม1ค่อนข้างเยอะ จึงได้แยกตามแถวไว้ให้ โดยเริ่มจากแถว き ก่อน ลองศึกษากันดูนะครับ จะดีใจมากหากเป็นประโยชน์ก้บทุกท่าน

กลุ่ม 1

空きます  あきます  ว่างเปล่า

開きます  あきます  เปิด(อยู่) เช่น ประตู หน้าต่าง เปิดอยู่ เป็นต้น

歩きます  あるきます เดิน

行きます  いきます  ไป

頂きます  いただきます กิน,ได้รับ

動きます  うごきます เคลื่อนไว

おきます  おきます  วาง

驚きます  おどろきます ตกใจ

書きます  かきます  เขียน

乾きます  かわきます แห้ง

聞きます  ききます ฟัง

咲きます  さきます บาน(ดอกไม้)

空きます  すきます  ว่าง(รถไฟ)

空きます  すきます  ว่าง(ท้องว่าง)

着きます  つきます  ถึง

つきます  つきます  ติด(ไฟติดอยู่)

続きます  つづきます ต่อไป,ต่อเนื่อง

泣きます  なきます  ร้องไห้

鳴きます  なきます  สัตว์ร้อง หมาหอน

履きます  はきます  สวมใส่กางเกง กระโปรง ถุงเท้า

働きます  はたらきます ทำงาน

引きます  ひきます  ดึง

ひきます  ひきます  ดีด(กีตาร์)

開きます  ひらきます เปิด(เปิดอยู่)

吹きます  ふきます  เป่า

拭きます  ふきます  เช็ด

磨きます  みがきます แปรง(ฟัน) ขัด ถู

焼きます  やきます  ย่าง ปิ้ง

沸きます  わきます เดือด (น้ำเดือด)

急ぎます  いそぎます รีบ,เร่งเรีบ

泳ぎます  およぎます ว่ายน้ำ

騒ぎます  さわぎます ส่งเสียงดัง

脱ぎます  ぬぎます ถอด (เสื้อผ้า,รองเท้า)

จบสำหรับคำกิริยา แถว き หน้าต่อไปแถว し นะครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น