คันจิ N4 漢字 (แถว し,に)

กลุ่ม 1 แถว し、に N4

致します  いたします  ทำ(รูปสุภาพของします)

写します  うつします  ถ่ายสำเนา,ถ่ายรูป

起こします  おこします  ปลุก(ทำให้ตื่นนอน)

押します  おします  ดัด,กด(ปุ่ม)

落とします  おとします  ทำตก ทำหล่น

思い出します おもいだします นึกออกจำได้

返します  かえします  คืน(สิ่งของ)

貸します  かします  ขอยืม

消します  けします  ลบ

壊します  こわします  ทำพัง

探します  さがします  ค้นหา

さします  さします  กาง(ร่ม)

足します  たします  เพิ่ม บวกเข้าไป

~出します ~だします เริ่มต้น~(กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เอาไปผสมกับคำกริยาอื่นแสดงการการเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

取り消します とりけします ลบ ยกเลิก(คำสั่ง)

直します なおします  รักษา ซ่อมแซมให้ดีขึ้น

無くします  なくします  ทำหาย

話します  はなします  สนทนา พูดคุย

引っ越します ひっこします  ย้ายที่อยู่ ย้ายบ้าน

申します もうします  พูด(รูปสุภาพของ いいます)

渡します わたします  ยื่นให้

死にます しにます  ตาย

จบสำหรับแถว し、に ติดตามต่อแถว み、び ในหน้าต่อไปนะครับ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น