การต่อเพิ่มแบตเตอรี่

กรณีเพิ่มความจุของของแบตเตอรี่ สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี้ได้ และการต่อพ่วงแบตเตอรี่ มีการต่ออยู่ 2 อย่าง คือ ต่อแบบอนุกรม กับ ต่อขนาน ซึ่งทั้ง 2 วิธีจะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ความต้องการใช้งาน

  1. ต่อแบบอนุกรม เป็นการต่อเพื่อเพิ่มแรงดัน (V)แต่กระแส(A)เท่าเดิม จากภาพด้านล่าง แรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็น 24V กระแสเท่าเดิม 100
ต่อแบบอนุกรม

2. ต่อแบบขนาน เป็นการต่อเพื่อเพิ่มความจุ กระแส(A)จะมากขึ้น แต่แรงดันเท่าเดิม ในภาพด้านล่าง แรงดันจะเป็น 12V เท่าเดิม แต่กระแสจะเพิ่มเป็น 200A

ต่อแบบขนาน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น