Khemm Solarcell Engineering

ยินดีต้อนรับเข้าทุกท่านที่มีความสนใจในพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจากตอนนี้เป็นที่รู้จักในฐานะพลังงานทดแทน แต่จะกลายเป็นพลังงานหลักในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของเรา แน่นอนว่าในสิ่งสิ่งหนึ่งถ้ามีด้านดีก็ต้องมีด้านที่ไม่ดีเป็นเรื่องธรรมาดา ผู้ใช้ต้องปรับตัวเรียนรู้ถึงคุณสมบัติเหล่านั้น แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราให้มากที่สุด

จะสังเกตุได้ว่าทุกวันนี้ เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวสุดที่สามารถสังเกตุถึงความเปลียนแปลงได้คือ ไฟฟ้าริมถนน เริ่มมีการใช้ระบบแสงอาทิตย์กันมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกในการติดตั้ง การดูแลรักษา ไม่จำเป็นต้องมีสายไฟยาวเชื่อมต่อ เนื่องจากหลอดไฟทุกวันนี้พัฒนาให้มีการกินกระแสไฟน้อยมากแต่ให้ความสว่างได้ดี สามารถเก็บรับพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก คำนวนความจุแบตเตอรี่ให้เหมาะสมและเก็บสะสมไฟไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อถึงกลางคืนจำเป็นต้องใช้ สามารถใช้ได้ตลอดทั้งคืน เป็นไฟฟ้าฟรีไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาท อีกทั้งเพิ่มความสะดวกด้วยการตั้งระบบปิดเปิดอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งเวลา(Timer Setting)หรือจะเป็นการเปิดปิดระบบทำงานด้วยระบบแสง(LDR Sensor System)ถึงกลางคืนให้เปิดไฟพอถึงเช้าก็ปิดไฟโดยอัตโนมัติก็สามารถทำได้ตามใจ

httpspixabay.comphotosheadlights-solar-energy-road-light-2061730

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นระบบพลังงานที่เปลี่ยนพลังงานแสงแแดดจากดวงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยออกมาในรูปแบบไฟฟ้ากระแสตรง(ไฟที่มีขั้วบวกกับขั้วลบ)ซึ่งสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่รองรับไฟฟ้ากระแสตรงได้ทันที เช่น แบตเตอรี่ ,มอตอร์กระแสตรง เป็นต้น แต่หากต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับตามบ้านเรือนทั่วไป จำเป็นต้องผ่าน อินเวอร์เตอร์(Inverter)เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสงตรงให้เป็นกระแสสลับเสียก่อนแล้วจึงสามารถนำไปใช้ได้

อุปกรณ์ที่ขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับพลังงงานแสงอาทิตย์

1.แผงโซลาร์เซลล์ (PV:PhotoVoltaic Cell) เป็นแผลผลึกที่เปลี่ยนแสงแดดให้เป็นไฟฟ้า มีหลายขนาด โดยแบ่งตามกำลังไฟฟ้า(วัตต์) และชนิดของผลึกที่นำมาผลิต ซึ่งแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติข้อดีที่แตกต่างกันไป โดยหลักๆก็จมีชนิด Monocrystalline silicon , Poly crystalline Silicon , Amorphous Silicon , Thin film เป็นต้น

httpspixabay.comphotossolar-panels-installation-workers-1794467

2.ชาร์จเจอร์ (Charger) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าชาร์จไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เข้าแบตเตอรี่(ใช้เฉพาะกรณีที่มีการใช้แบตเตอรี่ในระบบ)

3.อินเวอร์เตอร์(Inverter) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงหรือแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป เช่น พัดลม ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น มีให้เลือกใช้หลายขนาดตามพิกัดกำลังไฟฟ้า(วัตต์) หากแบ่งตามประเภทการใช้งานจะมี 2 ชนิด คือ แบบโมดิฟายน์ ไซน์เวฟ(Modifiled sine wave) เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าปกติทั่วไป เช่น พัดลม ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น และแบบเพียวไซน์ เวฟ(Pure sine wave) เหมาะกับอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์ เป็นต้น

4.แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟ ซึ่งชนิดที่เหมาะกับระบบโซลาร์เซลล์คือแบตเตอรี่ชนิด Deep cycle Battery เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีอายุการใช้งานที่นานกว่า